***** Prekladateľská a tlmočnícka činnosť ***** Úradne overené preklady ***** Japonský jazyk ***** Anglický jazyk ***** Maďarský jazyk *****
» Potrebujete preklad alebo tlmočníka?

• Preklady

• Úradne overené preklady

- preklad úradných dokumentov súdnym prekladateľom zapísaným v odbore japonský jazyk a slovenský jazyk v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov .
 
• Preklady všeobecných a odborných textov
-       dlhodobé skúsenosti
-      
dodržiavanie dohodnutých termínov
-      
možnosť expresných prekladov
-      
korektúry pomocou rodených hovorcov
-      
grafická úprava dokumentov
-      
neustála komunikácia a prispôsobenie sa k Vašim potrebám
 
Tlmočenie
-       konzekutívne
-      
doprovodné
-      
cez telefón
 
» Radi by ste komunikovali po japonsky alebo sa chcete pripraviť na jazykovú skúšku?

- príprava na testy JLPT (Japan Language Profficiency Test)
Čo je JLPT?
JLPT je medzinárodne uznávaná skúška z japonského jazyka, organizovaná Ministerstvom školstva Japonska v spolupráci s nadáciou The Japan Foundation. Viac na stránkach http://www.jlpt.org/  a http://momo.jpf.go.jp/jlpt/overseas/index_en.html v anglickom jazyku.
-       rýchlokurz japončiny pred obchodnou alebou súkromnou cestou
-       lekcie japončiny šité na vašu mieru
miesto: Šamorín popr. online

» Ostatné služby

- asistenčné služby (poradenská a konzultačná činnosť v spojení s Japonskom, japonskou kultúrou a zvyklosťami, pomoc pri vyhľadávaní obchodných kontaktov, korešpondencia, organizačné práce a asistenčné služby počas obchodnej cesty, ...)


hlavicka