***** Prekladateľská a tlmočnícka činnosť ***** Úradne overené preklady ***** Japonský jazyk ***** Anglický jazyk ***** Maďarský jazyk *****
Odborné zameranie: preklady technických, ekonomických, právnych textov, v oblasti cestovného ruchu, spoločenských vied, a pod. Tlmočíme najmä na rokovaniach, obchodných stretnutiach, kultúrnych podujatiach a pod.

Mgr. Kinga Válent – preklady a tlmočenie od r. 1999

13.10.2009 zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, oddiel súdnych prekladateľov, odbor: slovenský jazyk – japonský jazyk
2008- prekladateľ, tlmočník, konateľ spoločnosti WALKIN spol. s r.o.
2008-2002 asistentka Konzulárnej sekcie Veľvyslanectva Japonska v SR
2001 Medzinárodná jazyková skúška JLPT1.stupeň
1993-2000 Filozofická fakulta UK, Bratislava odbor Japonský jazyk medzikultúrna komunikácia (Mgr.)
1999-2000 univerzita Ochanomizu Joshidaigaku, Tokio, ročný štipendijný pobyt Ministerstva kultúry, školstva a vedy Japonska
1996 Certifikát Cambridge Advanced English
1992-1993 jazykové centrum Lingua - výučba anglického jazyka


Spokojnosť s našimi službami doposiaľ vyjadrili okrem iných tieto spoločnosti: Akuti Enterprise Tokio, Folklore Report Tokyo, Slov-folk tourist s.r.o., , Veľvyslanectvo Japonska v SR, SEWS Slovakia, s.r.o., PYRONOVA, Slovensko-Japonská obchodná komora, Translatia s.r.o. a individuálni klienti.


hlavicka